2020-11-11 18:54:38

Osposobljavanje - zavarivač/ica

OGLAS

za upis polaznika u program osposobljavanja za zavarivača u školskoj 2020./2021. godini

 

Program osposobljavanja:  zavarivač (plin, MIG/MAG, TIG i REL postupak), 

Prijave se podnose telefonski ili na e-mail u roku od 15 dana od dana objave oglasa.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u razvojno-pedagoškoj službi Škole, na telefon 031/ 494-602 ili na e-mail : ured@ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr

Na temelju članka 35. stavak 2. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“, br. 129/08 i 52/10),  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK objavljuje

OGLAS

za upis polaznika u program osposobljavanja za zavarivača

u školskoj 2020./2021. godini

 

Program osposobljavanja:  zavarivač (plin, MIG/MAG, TIG i REL postupak), 

Prijave se podnose telefonski ili na e-mail u roku od 15 dana od dana objave oglasa.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u razvojno-pedagoškoj službi Škole, na telefon 031/ 494-602 ili na e-mail : ured@ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr


Strojarska tehnička škola Osijek